งานส่งมอบและติดตั้งแก็สให้กับบริษัท MAZDA


ผลงานติดตั้ง MAZDA BT-50 ให้กับบริษัท MAZDA  versus obd 


ผลงาน เวอร์ซุส วัชพล ติดตั้งรถ MAZDA T-50 กับหัวฉีดยอดอัจฉริยะของเมืองไทย กับผลงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สวยงาม จนได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท MAZDA มาเลือกใช้บริการ ทางเวอร์ซุส วัชรพล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลงานและดูแลลูกค้าด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และจริงใจตลอดไป ...