ผลงานติดตั้ง NGV กลุ่มทำ TAXI

  
                      New Altis NGV                                         Toyota Vigo NGV                                             Altis 1643 NGV

  
             NGV Altis 7989                                             NGV Altis2725                                             toyota Altis 9549 
  
                 Toyota Taxi9698                                               Almara NGV                                                  toyota Altis 0921
  
                       toyota Altis 0921                                                                  toyota Altis 9424                                               toyota Altis 4401
  
                     
 toyota Altis 8947                                                                 toyota Altis 1477                                                    toyota 5838                    
                           toyota 0941