honda city ป้ายแดง

Honda city ป้ายแดง ติดตั้งหัวฉีดแก็ส versus obd 2014 ขนาดถังโดนัท49 ลิตร


New city 2014 ติดตั้งหัวฉีด versus OBD หัวฉีดอัจฉริยะ ยอดขายอันดับ1ของประเทศไทย ณ.ปัจจุบัน กับผลงานการติดตั้งที่ปราณีตสวยงงาม ปลอดภัยได้มาตรฐาน อุปกรณ์ทุกชุด ได้มาตรฐานจากโรงงาน ตรงเสป็ค ตรงรุ่น ถูกราคา แต่เต็มเปรี่ยมไปด้วยคุณภาพครับ ที่เวอร์ซุส วัชรพลเท่านั้นครับ