AC stag-200


            AC STAG 200 รุ่นประหยัด

 

 
                     ข้อมูลทางด้านเทคนิค
1. สามารถจ่ายแก๊สได้ทั้งระบบ Full group และ Sequental
2. สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 4 สูบ
3. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับการตั้งค่าการทำงานของ
แก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมันมากที่สุด
4. มีสัญญาณเตือนเมื่อแก๊สหมด สามารถเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันอัตโนมัติ
5. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบแก๊ส
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย :  
1. กล่อง ECU
2. ชุดสายไฟพร้อม sensor
3. อุปกรณ์ลดแรงดัน
4. ชุดกหัวฉีดก๊าช
5. ชุดกรองก๊าช
6. สวิทช์ก๊าช