AC stag300 ISA2


   AC STAG 300 ISA2 รุ่นเน้นประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
1. สามารถจูนแบบสามมิติ โดยการเพิ่มโปรแกรมระบบอุณหภูมิของ
การฉีดแก๊สเพราะ Software ได้มีการปรับปรุง ให้สามารถกำหนด
ปริมาณการฉีด และยังออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบ 4 สูบ 
2. ใช้ได้กับรางหัวฉีด ตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 16 โอห์ม
3. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับการตั้งค่าการทำงาน
ของแก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมันให้มากที่สุด
4. เครื่องยนต์ไม่สะดุด ขณะเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นระบบแก๊ส
5. ผ่านมาตรฐานการปล่อยเสีย EURO 5
6. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ECE R67 และระบบการผลิต
ผ่านมาตรฐานISO 9001:20001. สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่
าได้ 
2
   
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย :  
1. กล่อง ECU
2. ชุดสายไฟพร้อม sensor
3. อุปกรณ์ลดแรงดัน
4. ชุดกหัวฉีดก๊าช
5. ชุดกรองก๊าช
6. สวิทช์ก๊าช