AC stag300 PREMIUM


AC STAG 300 Premium รุ่น เน้นความเป็นที่สุดของคุณภาพ

 ข้อมูลทางด้านเทคนิค
1. ไม่มีการรบกวนกับการเชื่อมต่อ OBD ของรถยนต์
2. ลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการ Calibration
3. มีการปรับเพื่อกับหนดหัวฉีดเป็น BANK 1 และ BANK 2
4. ระบบ Pre-Injection คือสั่งการให้หัวฉีดทำงานก่อนซึ่งเหมาะกับรถ 
ที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
5. มีระบบสั่งฉีดแก๊สให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบฉีดพร้อมกัน
หรือฉีดทีละคู่
6. ใช้ได้กับรางหัวฉีด ตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 16 โอห์ม
7. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟท์แวรืสำหรับการตั้งค่าการทำงาน 
ของแก๊สอย่างละเอียดให้ใกล้เคียงกับการทำงานของระบบน้ำมัน
ให้มากที่สุด
8. เครื่องยนต์ไม่สะดุด ขณะเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นระบบแก๊ส
9. ผ่านมาตรฐานการปล่อยเสีย EURO 5
10. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป ECE R67 และระบบการผลิต ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย :  
1. กล่อง ECU
2. ชุดสายไฟพร้อม sensor
3. อุปกรณ์ลดแรงดัน
4. ชุดกหัวฉีดก๊าช
5. ชุดกรองก๊าช
6. สวิทช์ก๊าช