Reducer

หม้อต้มที่ใช้ต้องเหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์ การเลือกใช้หม้อต้มที่มีอัตราการจ่ายแก๊สไม่เหมาะสมกับ ขนาดของเครื่องยนต์เป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ที่ติดตั้งแก๊สนั้นเสื่อม และสึกหรอเร็วกว่าปกติเนื่องจากขณะที่ เครื่องยนต์ ทำงานหนัก เช่น ช่วงเร่งแซงหรือใช้ความเร็วสูง หม้อต้มนั้นไม่สามารถจ่ายแก๊สได้เพียงพอแก่ความ ต้องการของเครื่องยนต์จึงทำให้ส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศบาง เป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนสะสมที่หัวลุกสูบและ ถ้าขับใช้งาน ในระยะไกล วาล์วและบ่าวาล์วจะเกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกติ หรือรถบางรุ่นวาล์วอาจจะละลาย ดังนั้นท่านจึงต้องเลือก ขนาดของหม้อต้มให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์

  VRL STANDARD
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 2,000-3,000 cc. แรงม้าไม่เกิน 195 แรงม้า
  VRL SUPER
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 3,000 cc. ขึ้นไป แรงม้า 235 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 400 แรงม้า
  AT09 ALASKA
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1,500-2,000 cc. แรงม้าไม่เกิน 135 แรงม้า

  AT09 ARTIC
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 3,000 cc. ขึ้นไป แรงม้า 220 แรงม้า
  RI21
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1,800 - 2,500 cc. แรงม้าไม่เกิน 185 แรงม้า
  RI21 DOUBLE
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 3,500 cc. แรงม้า 220-350 แรงม้า

 

ข้อมูลเทคนิก ผังการต่อสายไฟ

ตารางเปรียบเทียบขนาดแรงม้า / ขนาดเครื่องยนต์ที่เหมาะสมของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น

หม้อต้มแรงม้าขนาดเครื่องยนต์ตัวอย่างรุ่นรถที่เหมาะสม
Versus Standard ไม่เกิน 195 2,000 - 3,000 cc. itsubishi Lancer EX ความจุ 1,584 cc. ระบบส่งกำลัง 6AT 102 แรงม้า Mitsubishi Space Wagon ความจุ 2,378 cc. ระบบส่งกำลัง 4AT 165 แรงม้า Honda Civci ความจุ 1,497 cc. ระบบส่งกำลัง 5AT 118 แรงม้า Honda Accord ความจุ 2,354 cc. ระบบส่งกำลัง 5AT 160 แรงม้า Toyota Fortuner ความจุ 2,694 cc. ระบบส่งกำลัง 4AT 160 แรงม้า Toyota Camry ความจุ 2,362 cc. ระบบส่งกำลัง 5AT 167 แรงม้า
Versus Super 235 - 400 3,000 cc. ขึ้นไป itsubishi Lancer EX ความจุ 1,584 cc. ระบบส่งกำลัง 6AT 102 แรงม้า
Tomasetto AT09 ไม่เกิน 135 1,500 - 2,000 cc. Nissan March ความจุ 1,198 cc. ระบบส่งกำลัง CVT 79 แรงม้า Honda Jazz ความจุ 1,497 cc. ระบบส่งกำลัง CVT 120 แรงม้า Mazda2 ความจุ 1,498 cc. ระบบส่งกำลัง 4AT 103 แรงม้า Toyota Vios ความจุ 1,497 cc. ระบบส่งกำลัง 4AT 103 แรงม้า
Bigas RI21 ไม่เกิน 185 1,800 - 2,500 cc.  
Bigas RI21 Double 220 - 350 3,500 cc. Mercenes Benz E-CLASS ความจุ 2,996 cc. ระบบส่งกำลัง 7AT 219 แรงม้า BMW 5 Series ความจุ 2,496 cc. ระบบส่งกำลัง 6AT 218 แรงม้า BMW 7 Series ความจุ 2,979 cc. ระบบส่งกำลัง 6AT 326 แรงม้า