ECU

Standard Version
บันทึกค่าการขับขี่แบบ Real time ผสานฟังค์ชั่น Create map เพื่อการขับขี่สมบูรณ์แบบ
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการครบทุกด้านของการควบคุมระบบแก๊ส สำหรับรถยนต์ทุกรุ่น สามารถควบคุมการทำงานของระบบแก๊สให้เทียบเท่าระบบน้ำมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความเร็วของ ECU ระดับ 32 bits ที่มีการประมวลผลเร็วที่สุดในท้องตลาด และยังสามารถปรับจูนตัวเองอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบแก๊สทำงานสอดคล้องกับระบบเครื่องยนต์ของรถ ณ สภาพปัจจุบัน พร้อมฟังค์ชั่นด้านความปลอดภัยครบถ้วน ด้วยระบบการตรวจสอบแก๊สรั่วโดยผู้ขับขี่เอง การป้องกันแรงดันของระบบแก๊สเกิน และ ยังถนอมเครื่้องยนต์ด้วยฟังค์ชั่นการฉีดน้ำมันร่วมกับแก๊สเพื่อป้องกัน ปัญหาการทำงานของปั้มน้ำมัน และลดการสึกหรอของวาล์ว
        
Mini Version
ฟังค์ชั่น Create map เฉพาะ ECU จาก Versus เท่านั้น ที่สามารถปรับจูนระบบแก๊สให้เทียบเท่าระบบน้ำมัน ของรถยนต์
ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ทุกรุ่น ด้วย ECU ระดับความเร็วในการประมวลผลเทียบเท่า STANDARD VERSION พร้อมกับฟังค์ชั่นด้านความปลอดภัย ด้วยระบบการตรวจสอบแก๊สรั่วโดยผู้ขับขี่เอง การป้องกันแรงดันของระบบแก๊สเกิน และยังถนอมเครื่องยนต์ด้วยฟังค์ชั่นการฉีดน้ำมันร่วมกับแก๊ส เพื่อป้องกันปัญหาการทำงานของปั้มน้ำมันและลดการสึกหรอของวาล์ว
        
Eco Version
เน้นความประหยัดและปลอดภัย ด้วย ECU คุณภาพดีที่สุดและราคาติดตั้งถูกที่สุดในระดับเดียวกัน
ออกแบบมาเพื่อเน้นความประหยัด ความเร็ว ECU ระดับ 16 บิต เทียบเท่ากับ ECU รถยนต์ทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัด มีฟังค์ชั่นด้านความปลอดภัยที่สามารถควบคุมการทำงานของระบบแก๊สได้อย่างอัตโนมัติ ในกรณีที่มีรั่วซึมหรือแก๊สหมด ECU จะเปลี่่ยนจากระบบแก๊สเป็นระบบน้ำมันทันที

 

รายละเอียดอุปกรณ์

STANDARD Version

MINI Version

Eco Version

CPU 32 bit 32 bit 16 bit
ความละเอียดกราฟ 20 จุด 20 จุด 8 จุด
ตารางการจูน 295 จุด 295 จุด 96 จุด
ตรวจสอบแก๊สรั่ว มี มี ไม่มี
ฉีดน้ำมันเลี้ยงวาล์ว 5% มี มี ไม่มี
ป้องกันแรงดันหม้อต้มเกิน มี มี ไม่มี
จูนตัวเองอัตโนมัติ มี ไม่มี ไม่มี
สามารถติดตั้งกับรถไฮบริด รองรับ รองรับ รองรับ
CPU ตัว 32 bit จะรองรับรถรุ่นใหม่ที่มีการประมวลผลเร็ว ถ้าไปใช้ CPU ความเร็วต่ำจะทำให้รถ
เร่งไม่เหมือนน้ำมัน หรือ ไฟเช็คเอ็นจิ้นขึ้นได้
ความละเอียดกราฟตารางจูน ทำให้การตอบสนองแต่ละช่วงการขับขี่ได้ดีกว่า เช่น ถ้าเราติดตั้งแบบ ละเอียดจะสามารถ
ปรับการจ่ายแก๊สได้ทุกช่วง แต่ถ้าเราติดตั้งแบบไม่ละเอียดรถอาจจะวิ่งดีแค่เป็นบางช่วงที่
ปรับได้ เช่น ช่วง วิ่ง 60-80 อาจจ่ายแก๊สพอดี แต่ช่วง 100-120 อาจจ่ายแก๊สน้อยเกินไป