Map Sensor

Mapsensor

คือเซ็นเซอร์วัดแรงดันแก๊สในระบบท่อแก๊ส เมื่อแรงดันเกิน กว่าที่กำหนดไว้ ECU VERSUS จะสั่งปิดวาล์วจ่ายแก๊สที่ถังแก๊ส ทันทีและเปลี่ยนให้รถกลับมาใช้ระบบน้ำมันโดย อัตโนมัติ (อุปกรณ์โดยทั่วไปจะสั่งเปลี่ยนกลับระบบน้ำมันเมื่อแก๊สหมดเท่านั้น แต่เมื่อแรงดันเกินระบบจะไม่ตัดการทำงาน) เซ็นเซอร์วัดแรงดัน Versus นั้นจะติดตั้งไว้ทางด้านหน้า ของตัวรถ ในห้องเครื่องยนต์ โดยมีการต่อท่อแก๊สจากระบบมาที่เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะวัดแรงดันแก๊สในระบบแบบ Real-Time เมื่อแรงดันแก๊สในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เพียง เสี้ยววินาที เซ็นเซอร์จะส่งค่าแรงดันที่ได้ไปยัง ECU VERSUS ซึ่งจะสามารถ สั่งปิดวาล์วที่ถังแก๊สได้ทัน ก่อนที่แก๊สจะรั่วออกมานอกระบบ ท่อจ่ายแก๊ส