Accesories

GSA
ระบบแก๊สปกติจะตัดแก๊สเมื่อท่อทองแดงใต้ท้องรถขาด แต่ถ้าเป็นจากหัวฉีดมาท่อไอดีรั่วหรือขาด ระบบจะไม่ตัดแก๊ส เพราะ ECU จะคิดว่าหัวฉีดนั้นฉีดแก๊สเข้าเครื่องยนต์ ดังนั้น เราจึงติดตั้ง Sensor GSA เข้าไปเพื่อดูดอากาศบริเวณเครื่องยนต์
มาผ่าน Sensor หากมีแก๊สผสมอยู่ในอากาศเพียง 1% ระบบจะตัดแก๊สทันที
กรองแก๊ส
มีหน้าที่ กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับแก๊สก่อนเข้า เครื่องยนต์
หัวเติม
หัวเติมแก๊สติดตั้งไว้ใต้ท้องรถ มีระบบความปลอดภัย ด้วยลิ้้นกันกลับ
ถังแก๊ส
ถังแก๊สแยกได้เป็น 2 รูปแบบ แบบที่
1. ถังแคปซูล จะติดตั้งในส่วนของกระโปรงหลัง ผู้ใช้สามารถเลือก ใช้ได้หลายขนาดของถัง ความจุของถังขึ้นอยู่กับความต้องการ ของผู้ใช้รถ
2. ถังโดนัท จะติดตั้งในส่วนของล้ออะไหล่สำรอง ความจุแก๊สขึ้นอยู่กับขนาดของถังเช่นกัน ถังประเภทนี้จะประหยัดพื้นที่ในส่วนเก็บของกระโปรงหลัง