TOYOTA vigo ป้ายแดง

Toyota vigo ติดตั้งหัวฉีด เวอร์ซุส พรีเมี่ยม 0213 ถังแค๊ปซูล ใต้ท้องขนาด 58 ลิตร

 

 ผลงานติดตั้งของ เวอร์ซุส วัชรพล จากประสบการณ์กว่า 15ปี งานติดตั้งสวยงาม และปลอดภัย จนเป็นที่ประทับใจของลูกค้า ที่มาใช้บริการครับ