Multivalve

Multivalve เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่สำคัญมากในระบบแก๊สเนื่องจาก Multivalve จะเป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการไหลของแก๊สออกจากถัง และเมื่อมีแรงดันสูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ Multivalve ต้องระบายแรงดันออกมาเพื่อไม่ให้แรงดันในถังแก๊สสูงจนเกิดอันตราย

Multivalve จะต้องมีระบบความปลอดภัยดังต่อไปนี้

  1. ลิ้นระบายความดัน (Pressure relief device) เมื่อถังแก๊สถูกกระแทก หรือ ถูกชน ลิ้นระบายความดันต้องเปิดออกเมื่อมีแรงดันสูงกว่า 27 bar (โดยปกติถังแก๊สจะมีแรงดันที่ 7 bar)
  2. ลิ้นป้องกันความร้อนเกิน เมื่อถังแก๊สถูกไฟไหม้จนมีอุณหภูมิสูงเกิน 110 องศา ลิ้นป้องกันความร้อนเกินต้องเปิดออกเพื่อระบายแรงดันแก๊สออกจากถังแก๊ส
  3. ลิ้นป้องกันการบรรจุเกิน (Overfill protection device) เมื่อเติมแก๊สถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ของความจุถังแก๊ส Multivalve ต้องตัดการเติมแก๊ส ไม่สามารถให้เติมแก๊สเข้าไปได้อีก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือไว้อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขยายตัวของแก๊สภายในถังแก๊ส
  4. วาล์วไฟฟ้า (Solenoid valve) ทำหน้าที่ปิดเปิดการจ่ายแก๊สจากการสั่งงานของ ECU
  5. ลิ้นกันกลับ (Check valve or non return valve) เมื่อเราเติมแก๊สเข้าไปในถังแก๊สลิ้นกันกลับต้องป้องกันไม่ให้แก๊สไหลย้อนออกมาจากถังแก๊สได้

OMB

เกจวัดระดับและหัวเติมก๊าซ สามารถใช้ร่วมกับยี่ห้ออื่นๆได้
ชนิดของเชื้อเพลิง LPG
แรงดันใช้งานสูงสุด 30 บาร์
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 ถึง 65 องศาเซลเซียส

TOMASETTO

เกจวัดระดับและหัวเติมก๊าซ สามารถใช้ร่วมกับยี่ห้ออื่นๆได้
ชนิดของเชื้อเพลิง LPG
แรงดันใช้งานสูงสุด 30 บาร์
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน - 20 ถึง 65 องศาเซลเซียส